Hướng đẫn active Office 2019

Le Dung

New member
#1
Đầu tiên bạn có thể tải xuống bộ cài đặt Office 2019 với link google drive tại địa chỉ: https://freefordev.com/office-2019-version-1902-rtm/
Kết tiếp: copy đoạn code sau vào Notepad hoặc tải xuống và đổi tên thành active2019.cmd: https://congcu.jhteam.co/code/BLk9JiTEKW
Bước cuối cùng: Đảm bảo bạn đã tắt các phần mềm của bộ office, mở tệp tin active2019.cmd ở trên và chờ thoogn báo active thành công.
Chúc bạn thành công.
 
Top